ราคากรีนฟี เดือน เมษายน 2564

วัน ราคากรีนฟี (บาท)
วันจันทร์ - วันศุกร์ 400 บาท
วันเสาร์และอาทิตย์ ที-อ๊อฟ ก่อน 11.00 น. 1,800 บาท
** บัตรเครดิต / บัตรพิเศษที่ร่วมรายการ 1,600 บาท
วันเสาร์และอาทิตย์ ที-อ๊อฟ หลัง 11.00 น. 700 บาท


หมายเหตุสนใจสอบถามข้ออมูลเพิ่มเติมหรือจองเวลาได้ที่ 02 9169100-4, 02 9169901
หรือ 085 4874691
ราคาและเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ราคากรีนฟียังไม่รวมค่าคูปองแคดดี้ 18หลุม/350บาท


โปรโมชั่นวันหยุดพิเศษ เดือน เมษายน 2564

วัน ราคากรีนฟี (บาท)
วันอังคาร ที่ 6 เมษายน 2564 (วันจักรี) ค่าธรรมเนียมการใช้สนาม (GREEN FEE) 700 บาท
วันจันทร์ที่ 12 - ถึงวันพฤหัสที่ 15 เมษายน 2564
(วันสงกรานต์)
ค่าธรรมเนียมการใช้สนาม (GREEN FEE) 700 บาท


ราคากรีนฟี เดือน พฤษภาคม 2564

วัน ราคากรีนฟี (บาท)
วันจันทร์ - วันศุกร์ 400 บาท
วันเสาร์และอาทิตย์ ที-อ๊อฟ ก่อน 11.00 น. 1,800 บาท
** บัตรเครดิต / บัตรพิเศษที่ร่วมรายการ 1,600 บาท
วันเสาร์และอาทิตย์ ที-อ๊อฟ หลัง 11.00 น. 700 บาท


หมายเหตุสนใจสอบถามข้ออมูลเพิ่มเติมหรือจองเวลาได้ที่ 02 9169100-4, 02 9169901
หรือ 085 4874691
ราคาและเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ราคากรีนฟียังไม่รวมค่าคูปองแคดดี้ 18หลุม/350บาท