ราคากรีนฟี เดือน ธันวาคม 2565

วัน ราคากรีนฟี (บาท)
วันจันทร์ - วันศุกร์ 400 บาท
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที-อ๊อฟ ก่อน 11.00 น. 1,600 บาท
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ **Guest/Club Thailand Card บัตรคลับไทยแลนด์ 1,400 บาท
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที-อ๊อฟ หลัง 11.00 น. 700 บาท

หมายเหตุ: สนใจสอบถามข้ออมูลเพิ่มเติมหรือจองเวลาได้ที่ 02 9169100-4, 02 9169901
              หรือ 085 4874691 ราคาและเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
              ราคากรีนฟียังไม่รวมค่าคูปองแคดดี้ 18หลุม/350บาทโปรโมชั่นวันหยุดพิเศษ ธันวาคม 2565

วัน ราคากรีนฟี(บาท)
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565
(วันพ่อแห่งชาติ)
ค่าธรรมเนียมใช้สนาม 700 บาท
วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565
(ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ)
ค่าธรรมเนียมใช้สนาม 700 บาท

หมายเหตุ : ติดต่อสอบถาม และจองเวลาออกรอบได้ที่ 085-4874691 หรือ 02-9169100-4ราคากรีนฟี เดือน พฤศจิกายน 2565

วัน ราคากรีนฟี (บาท)
วันจันทร์ - วันศุกร์ 400 บาท
วันเสาร์และอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที-อ๊อฟ ก่อน 11.00 น. 1,600 บาท
วันเสาร์และอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ **Guest/Club Thailand Card บัตรคลับไทยแลนด์ 1,400 บาท
วันเสาร์และอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ที-อ๊อฟ หลัง 11.00 น. 700 บาท

หมายเหตุ: สนใจสอบถามข้ออมูลเพิ่มเติมหรือจองเวลาได้ที่ 02 9169100-4, 02 9169901
              หรือ 085 4874691 ราคาและเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
              ราคากรีนฟียังไม่รวมค่าคูปองแคดดี้ 18หลุม/350บาทโปรโมชั่นวันหยุดพิเศษ พฤศจิกายน 2565

วัน ราคากรีนฟี(บาท)
วันพุธที่ 16 ถึงวันอาทิตย์ ที่ 20
(การประชุมเอเปค (APEC) ครั้งที่ 29)
พิเศษ ค่าธรรมเนียมใช้สนาม 700 บาท

หมายเหตุ : ติดต่อสอบถาม และจองเวลาออกรอบได้ที่ 085-4874691 หรือ 02-9169100-4