ราคากรีนฟี เดือน กรกฏาคม 2565

วัน ราคากรีนฟี (บาท)
วันจันทร์ - วันศุกร์ 400 บาท
วันเสาร์และอาทิตย์ ที-อ๊อฟ ก่อน 11.00 น. 1,600 บาท
วันเสาร์และอาทิตย์ **Guest/Club Thailand Card บัตรคลับไทยแลนด์ 1,400 บาท
วันเสาร์และอาทิตย์ ที-อ๊อฟ หลัง 11.00 น. 700 บาท

หมายเหตุ: สนใจสอบถามข้ออมูลเพิ่มเติมหรือจองเวลาได้ที่ 02 9169100-4, 02 9169901
              หรือ 085 4874691 ราคาและเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
              ราคากรีนฟียังไม่รวมค่าคูปองแคดดี้ 18หลุม/350บาท


โปรโมชั่นวันหยุดพิเศษ เดือน กรกฏาคม 2565

วัน ราคากรีนฟี (บาท)
วันพุธ ที่ 13 กรกฏาคม
และวันอาทิตย์ ที่ 17 กรกฏาคม 2565
(วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา)
พิเศษแพ็คเกจ 1,500 บาท
กรีนฟี(700) + แคดดี้ฟี(350) + รถกอล์ฟ(450)
วันพฤหัสฯ ที่ 28 กรกฏาคม
และวันอาทิตย์ ที่ 31 กรกฏาคม 2565
(วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10)
พิเศษแพ็คเกจ 1,500 บาท
กรีนฟี(700) + แคดดี้ฟี(350) + รถกอล์ฟ(450)

หมายเหตุ : *สนใจสอบถามและจองเวลาออกรอบได้ที่ โทร. 085-4874691, 02-9169100-4,
               02-9169901โปรโมชั่น แพ็คเกจราคาพิเศษสำหรับนักกอล์ฟ 1 ท่าน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฏาคม 2565

วัน ราคากรีนฟี(บาท)
วันจันทร์ - วันศุกร์ ราคาพิเศษ 1,100 บาท
กรีนฟี(400) + คูปองแคดดี้(350) + รถกอล์ฟ(350)

หมายเหตุ : ติดต่อสอบถาม และจองเวลาออกรอบได้ที่ 085-4874691 หรือ 02-9169100-4ราคากรีนฟี เดือน สิงหาคม 2565

วัน ราคากรีนฟี (บาท)
วันจันทร์ - วันศุกร์ 400 บาท
วันเสาร์และอาทิตย์ ที-อ๊อฟ ก่อน 11.00 น. 1,600 บาท
วันเสาร์และอาทิตย์ **Guest/Club Thailand Card บัตรคลับไทยแลนด์ 1,400 บาท
วันเสาร์และอาทิตย์ ที-อ๊อฟ หลัง 11.00 น. 700 บาท

หมายเหตุ: สนใจสอบถามข้ออมูลเพิ่มเติมหรือจองเวลาได้ที่ 02 9169100-4, 02 9169901
              หรือ 085 4874691 ราคาและเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
              ราคากรีนฟียังไม่รวมค่าคูปองแคดดี้ 18หลุม/350บาทโปรโมชั่นวันหยุดพิเศษ เดือน สิงหาคม 2565

วัน ราคากรีนฟี (บาท)
วันศุกร์ที่ 12 ถึงวันอาทิตย์ ที่ 14
สิงหาคม 2565 (วันแม่)
พิเศษแพ็คเกจ 1,500 บาท
กรีนฟี(700) + แคดดี้ฟี(350) + รถกอล์ฟ(450)

หมายเหตุ : *สนใจสอบถามและจองเวลาออกรอบได้ที่ โทร. 085-4874691, 02-9169100-4,
               02-9169901โปรโมชั่น แพ็คเกจราคาพิเศษสำหรับนักกอล์ฟ 1 ท่าน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2565

วัน ราคากรีนฟี(บาท)
วันจันทร์ - วันศุกร์ ราคาพิเศษ 1,100 บาท
กรีนฟี(400) + คูปองแคดดี้(350) + รถกอล์ฟ(350)

หมายเหตุ : ติดต่อสอบถาม และจองเวลาออกรอบได้ที่ 085-4874691 หรือ 02-9169100-4